Những câu hỏi khác

Thủ tục đăng kí lớp học như thế nào?

Bước 1: Đăng kí thi xếp lớp để được bố trí vào trình độ phù hợp ( miễn phí). Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng kí. Bước 3: Đóng học phí trọn khóa khi nhân viên thông báo lớp khai giảng.

Để lại góp ý...

*

Kết quả tính *