Quản lý học sinh

Làm sao để Phụ huynh có thể biết được tình hình học tập của học sinh trong suốt khóa học?

Sau mỗi buổi học, các em sẽ được phát Phiếu báo bài. Nội dung trên Phiếu báo bài sẽ phản ánh đầy đủ nội dung bài học của từng ngày học. Đối với các trường hợp đặc biệt, giáo viên sẽ trao đổi trực tiếp với phụ huynh hoặc liên lạc qua điện thoại ngay sau buổi học.

Trung tâm có cách nào hỗ trợ bài cho các bé nghỉ học hay không?

Đối với các bé nghỉ học vì lý do cá nhân, giáo viên trợ giảng có kế hoạch hỗ trợ bài học của ngày hôm đó.

Để lại góp ý...

*

Kết quả tính *