Trẻ em – Những thiên tài ngôn ngữ

Trẻ em trên toàn thế giới là những gì tôi muốn mô tả là "công dân của thế giới." Chúng có thể phân biệt tất cả các âm thanh của tất cả các ngôn ngữ, không phân biệt quốc gia hay ngôn ngữ mà chúng ta đang sử dụng"

Xem tiếp