Sứ Mệnh

Kiến tạo nền tảng Anh ngữ vững chắc và toàn diện cho trẻ ngay trong độ tuổi vàng, tạo tiền đề cho việc hình thành tính tự tin, khả năng tự học, sự yêu thích tiếng Anh và tính cộng đồng tốt để chuẩn bị sẵn sàng cho việc hoà mình vào cộng đồng thế giới.

Để lại góp ý...

*

Kết quả tính *