Phan Yến Vy
Môi trường làm việc tại Kiddy Land đã tạo cảm hứng cho tôi khi giảng dạy tại đây. Tôi luôn cảm thấy mình được động viên và giúp đỡ bởi các bạn nhân viên rất nhiệt tình. Trong công việc chúng tôi gắn bó với nhau như những người bạn!

Môi trường làm việc tại Kiddy Land đã tạo cảm hứng cho tôi khi giảng dạy tại đây. Tôi luôn cảm thấy mình được động viên và giúp đỡ bởi các bạn nhân viên rất nhiệt tình. Trong công việc chúng tôi gắn bó với nhau như những người bạn!