Servando Rangel Flores
Cách dạy của tôi chủ yếu vận dụng các kỹ thuật trong phương pháp WBT- The Whole Brain Teaching (phương pháp kích hoạt toàn diện não bộ đang được áp dụng tại Kiddy Land. Khi kết hợp vận dụng các giác quan nghe, nói, vận động, quan sát, và cảm nhận cùng một lúc, tôi nhận thấy học viên vô cùng thích thú để tiếp thu kiến thức và việc học trở nên sinh động và hiệu quả bất ngờ. Tôi biết mình đã tạo nên sự khác biệt!

Cách dạy của tôi chủ yếu vận dụng các kỹ thuật trong phương pháp WBT- The Whole Brain Teaching (phương pháp kích hoạt toàn diện não bộ đang được áp dụng tại Kiddy Land. Khi kết hợp vận dụng các giác quan nghe, nói, vận động, quan sát, và cảm nhận cùng một lúc, tôi nhận thấy học viên vô cùng thích thú để tiếp thu kiến thức và việc học trở nên sinh động và hiệu quả bất ngờ. Tôi biết mình đã tạo nên sự khác biệt!