Nhân viên Quản Trị Chương Trình
Số lượng cần tuyển: 02 Mã tuyển dụng: HV-01
Nhân viên Tư Vấn Tuyển Sinh
Số lượng cần tuyển: 02 Mã tuyển dụng: TS-01
Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự
Số lượng cần tuyển: 01 Mã tuyển dụng: NS-01
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Chuyên viên Hành Chính Nhân Sự kiêm Trợ Lý Giám Đốc – Số lượng: 01 - Mã: NS-01 Nhân viên Quản trị Chương trình – Số lượng: 02 - Mã: HV-01 Nhân viên Tư Vấn Tuyển Sinh – Số lượng: 02 - Mã: TS-01